De kredietlimiet van een bankrekening ook wel Bankrekening limiet, bedraagt meestal € 1.000,-.
Zodra u het krediet gebruikt wordt dit ook wel ” rood staan” genoemd. Elke keer als u rood staat, ook al is het maar een dag, wordt er een hoge rente in rekening gebracht en automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Het rentepercentage voor dit krediet is doorgaans zeer hoog !