Bij een doorlopend krediet spreekt u met de kredietverstrekker voor aanvang van het krediet een kredietlimiet af, stel € 10.000,-.Dat bedrag kunt u vervolgens direct opnemen als u een product wil aanschaffen.
Vanaf de eerste opnamen moet u ook beginnen met het aflossen, waarbij u elke maand een vast bedrag betaald.

Bij een doorlopend krediet kunt u de limiet ook in delen opnemen, bijvoorbeeld € 6.000,- en daarna € 4.000,-. Ook in dit situatie betaald u maandelijkse een vast bedrag.
De rente bij een doorlopend krediet is lager dan bij de persoonlijke lening en veel andere leenvormen. Het rentepercentage is echter wel variabel en fluctueert dagelijks. Doordat het maandbedrag gelijk blijft kunt u van tevoren niet weten hoe lang u moet aflossen.

Voorbeelden van aanbieders van doorlopend krediet leningen zijn onder andere: