Voor de aanschaf van een product bieden de leveranciers, zoals bijvoorbeeld een autodealer, ook financieringen aan en in dit geval is er vaak sprake van huurkoop.

Eerst moet een gedeeltelijke aanbetaling worden verricht en daarna betaalt u de rest in termijnen. Bij huurkoop bent u eigenaar van het product als u de laatste termijn hebt afbetaald. Dit betekent dat als u tijdens de afbetaling van de termijnen niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet u de auto moet inleveren bij de leverancier.
De auto wordt vervolgens geveild en als veilingopbrengst van de auto niet voldoende is om de schuld af te lossen moet u de restschuld op u nemen. Het rentepercentage is bij huurkoop doorgaans hoger dan de leenvormen Persoonlijke lening en Doorlopend krediet.