De kredietlimiet van een bankrekening ook wel Bankrekening limiet, bedraagt meestal € 1.000,-. Zodra u het krediet gebruikt wordt dit ook wel ” rood staan” genoemd. Elke keer als u rood staat, ook al is het maar een dag, wordt er een hoge rente in rekening gebracht en automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Het rentepercentage […]